2 IFS standard

IFS standard je bil razvit zaradi potreb trgovskih verig po enotnem ocenjevanju svojih dobaviteljev. S prodorom svetovnih trgovskih verig na naše tržišče, so se prenesle tudi njihove zahteve do slovenskih dobaviteljev živilskih izdelkov. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP in pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivost in označevanje živil. IFS standard omogoča izpolnjevanje zakonodajnih zahtev glede varnosti živil. Zahteve IFS standarda obravnavajo pet glavnih področij:

  • sistem vodenja kakovosti
  •  odgovornost vodstva
  • vodenje virov
  • proizvodni proces
  • merjenje, analiziranje in izboljšave